Strona główna Produkty Usługi Badania i rozwój Produkcja O nas
Tematy przyszłościowe

Tematy przyszłościowe

Jako hodowcy musimy mieć możliwość patrzenia daleko w przyszłość, ponieważ tworzenie nowej odmiany trwa z reguły ponad 10 lat. Już dziś próbujemy szacować, jakie właściwości powinny mieć nasze produkty za 20 lat i jakie wymagania będą stawiane w przyszłości w produkcji roślin.

Aktualnie Ziemię zamieszkuje 7,1 miliarda ludzi, do roku 2050 globalna populacja ma wzrosnąć do 9 miliardów. W przyszłości klimat będzie w coraz większym stopniu nacechowany ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, globalna temperatura rośnie z powodu emisji dwutlenku węgla. W oczach kurczą się zasoby wody i surowców. W przyszłości możliwości opanowania ekstremalnych warunków środowiskowych i niedoborów za pomocą roślin muszą być coraz większe. „Globalne ocieplenie“ zmieni warunki wegetacji na obszarach uprawowych i zwiększy presję szkodników.

Specjalnie wyhodowane odmiany, np. odmiany odporne na upały, mogłyby sprawić, że uprawa buraka cukrowego poza tradycyjnymi regionami strefy klimatu umiarkowanego stałaby się ekonomiczna i uzasadniona ekologicznie. Burak ozimy w krótkim czasie umożliwiłby ogromny wzrost produkcji i lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych w europejskich cukrowniach. Odmiany buraka cukrowego odporne na suszę, odmiany zbóż do ekstensywnego nawożenia umożliwiające oszczędzanie zasobów a także ogólna tolerancja stresu to tematy, które podjęliśmy w naszej pracy już teraz.

427